บริการ

ระบบงานบริการ กำจัดปลวก สามารถแยกได้ดังนี้
1. บริการกำจัดปลวก ด้วยระบบเหยื่อ
ซึ่งแบบออกเป็น 2 ประเภท
– การติดตั้งระบบเหยื่อ (บนดิน)
ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ – การติดตั้งระบบเหยื่อ (ใต้ดิน)

คุณสมบัติเด่นของระบบเหยื่อ
– สามารถกำจัดปลวกได้ทั้งรังเนื่องจาก สารที่อยู่ในตัวเหยื่อเป็นสารยับยั้งการลอกคราบ และสารยับยั้งการเจริญ
เติบโต ซึ่งเมือปลวกเจริญเติบโตได้ด้วยการลอกคราบ ปลวกก็จะไม่สามารถลอกคราบได้ และเมื่อนางพยาได้
รับสาร 2 ชนิดนี้เข้าไปจะทำให้นางพยา “หยุด” ผลิตไข่ และหยุดการเจริญเติมโต ทำให้ตายไปในที่สุด
– มีความปลอดภัยสูง
– สะดวกต่อการใช้งาน

รูปตัวอย่างงานบริการด้วยระบบเหยื่อ
ติดตั้งเหยื่อบนดิน
เหยื่อใต้ดิน

2. บริการกำจัดปลวก ด้วยระบบเคมี

ระบบ PIPE & SOIL TREATMENT
ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ

 • สำรวจสถานที่ก่อนเข้าบริการติดตั้งท่อในตัวอาคาร และให้คำแนะนำในการป้องกันปลวกเบื้องต้น
 • ติดตั้งท่อ HDPE ตามแนวคานภายในทุกคาน
 • ใส่หัวสปิงเกอร์ทุก 80 เซนติเมตร
 • ยึดท่อด้วยกิ๊ปรัดท่อ PE ทุก 1 เมตร
 • อัดน้ำยาเคมีลงดินพื้นที่ภายในอาคารทุก 1 เมตร
 • สเปรย์น้ำยาเคมีพรมผิวหน้าดินภายในอาคาร ทุกตารางเมตร
  การดูแล สำรวจ ตรวจเช็คสถานที่
  หลังจากที่ได้บริการอัดน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว ควรดูแลสิ่งต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัยจากปลวกและแมลงรบกวน
 • บริเวณจุดที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว เป็นต้น
 • บริเวณจุดที่เป็นส่วนประกอบของไม้ที่เป็นอาหารปลวก เช่น บันได วงกบ ขอบบัว พื้น ปาเก้
  ฝ้าเพดาน และส่วนที่เป็นบิลท์อิน
 • ตรวจสอบจุดที่เป็นรอยแตกร้าวหรือท่อน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นจุดที่ปลวกเข้ามาในบ้าน
 • การต่อเติมหรือตกแต่งสถานที่ควรที่จะมีการอัดฉีดด้วยสารเคมีกำจัดปลวก เพื่อป้องกันปลวก
 • การนำดินหรือต้นไม้มาจากภายนอกเข้ามาตกแต่งสถานที่ ควรทำการฉีดสเปรย์เคมีป้องกันปลวก
  สังเกตแมลงเม่าที่บินเข้ามาผสมพันธุ์และทำรังอาศัยอยู่ในบ้าน เนื่องจากแมลงเม่าเป็นส่วนหนึ่ง
  ของวงจรชิวิตปลวก

กรณีเจอปัญหา
และได้รับการแจ้งจากเจ้าของสถานที่ ทางบริษัทจะรีบจัดส่งพนักงานไปแก้ไขปัญหาให้โดยด่วน
ผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่ใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

ติดตั้งงานปลวก

ระบบ POST CONSTRUCTION

 • สำรวจสถานที่ก่อนเข้าบริการ และให้คำแนะนำในการป้องกันปลวกเบื้องต้น
 • เจาะพื้นกระเบื้องภายในตัวบ้าน ตามมุมห้องทุกห้อง อัดน้ำยาเคมีลงดินปิดด้วยจุกสแตนเลส
 •  เจาะเสาหลอกอัดฉีดน้ำยาเคมีปิดด้วยจุกสแตนเลส
 • อัดน้ำยาเคมีลงดินรอบตัวบ้านจุดที่เป็นพื้นดินทุก 50 เซนติเมตร
 • เจาะวงกบประตูและขอบบัว ชั้น 1-2 อัดฉีดน้ำยาโฟม
 • สเปรย์น้ำยาเคมีฝ้าเพดาน ชั้น 1-2

ข้อแนะนำดูแลสถานที่
หลังจากที่ได้บริการเจาะพื้นพร้อมอัดน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว ควรดูแลสิ่งต่อไปนี้
เพื่อความปลอดภัยจากปลวกและแมลงรบกวน

 • บริเวณจุดที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว เป็นต้น
 • บริเวณจุดที่เป็นส่วนประกอบของไม้ที่เป็นอาหารปลวก เช่น บันได วงกบ ขอบบัว พื้น ปาเก้
  ฝ้าเพดาน และส่วนที่เป็นบิลท์อิน
 • ตรวจสอบจุดที่เป็นรอยแตกร้าวหรือท่อน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นจุดที่ปลวกเข้ามาในบ้าน
 • การต่อเติมหรือตกแต่งสถานที่ควรที่จะมีการอัดฉีดด้วยสารเคมีกำจัดปลวก เพื่อป้องกันปลวก
 • การนำดินหรือต้นไม้มาจากภายนอกเข้ามาตกแต่งสถานที่ ควรทำการฉีดสเปรย์เคมีป้องกันปลวก
 • สังเกตแมลงเม่าที่บินเข้ามาผสมพันธุ์และทำรังอาศัยอยู่ในบ้าน เนื่องจากแมลงเม่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของวงจรชิวิตปลวก

กรณีเจอปัญหา และได้รับการแจ้งจากเจ้าของสถานที่ ทางบริษัทจะรีบจัดส่งพนักงาน
ไปแก้ไขปัญหาให้โดยด่วน
ผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่ใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในการกำจัดปลวก
ชื่อผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ บริเว็ณที่ใช้
อาร์โปรเทค Fipronil 2.5 % w/v สูตร EC. พื้นดิน, นอกอาคาร,แนวกำแพง , ท่ออัดสาร , ไม้
ซันตาน่า Fipronil 5    % w/v สูตร SC. บ้านเรือน, โรงงาน, โกดัง, อาคารสถานที่
อาเจนด้า 25 อีซี Fipronil 2.5 % w/v สูตร EC. พื้นดิน, นอกอาคาร,แนวกำแพง , ท่ออัดสาร , ไม้
ฟิโนเทค ฟิโนบูคาร์บ 20 % w/v สูตร EC. พื้นดิน, นอกอาคาร,แนวกำแพง , ท่ออัดสาร , ไม้
แอดแวนต้า ฟิโนบูคาร์บ 20 % w/v สูตร EW. พื้นดิน, นอกอาคาร,แนวกำแพง , ท่ออัดสาร , ไม้
วาซารี 10 เอฟแอล เฟนวาลีเรต 10 % w/v พื้นดิน, นอกอาคาร,แนวกำแพง , ท่ออัดสาร , ไม้
บอร์ราแคร์ บอเรท ทาหรือฉีดพ่น ในส่วนที่เป็นไม้ เพื่อรักษาเนื้อไม้
โฟกัส สารจากธรรมชาติ ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ในดินเพื่อผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด

::เคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กำจัดมดและแมลงสาบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ บริเว็ณที่ใช้
ฟาเดล Cypermethrin 25 % w/v EW. บ้านเรือน, โรงงาน, โกดัง, อาคารสถานที่, ทางเดิน, ซอกมุม, แหล่งเพาะพันธุ์
ฟอลโร่ Cypermethrin 10 % w/v บ้านเรือน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โกดัง
เจลกำจัดมด เทอร์โร่ PCO Borax 5.4% other ingredients  94.6% หยดเทอร์โรลงบนกระดาษที่ติดมากับกล่อง แล้วนำไปวางตามจุดที่พบมด
เหยื่อกำจัดแมลงสาบ
“แอดวีออน”
Indoxacarb 0.6% w/w รอยแยกเล็กๆ ตรงที่แมลงสาบชุกชุม ชอบเดินผ่าน เป็นที่หลบซ่อน หรือที่อาศัยของแมลงสาบ
เหยื่อกำจัดแมลงสาบ
“คลีนเบทโกล”
Chlorpyrifos 1% w/w รอยแยกเล็กๆ ตรงที่แมลงสาบชุกชุม ชอบเดินผ่าน เป็นที่หลบซ่อน หรือที่อาศัยของแมลงสาบ

ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กำจัด ยุงและแมลงบิน

ชื่อผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ บริเว็ณที่ใช้
ซันต้าไซด์ Deltamethrin 0.5%
Permethrin 5%
Piperonyl Butoxide 5% w/v EC
พ่นหมอกควันบริเวณบ้านเรือน, อาคาร, สถานที่
ไดนาโฟล25 Deltamethrin 2.5 % w/v พ่นหมอกควันและพ่นละอองฟอยบริเวณบ้านเรือน, อาคาร, สถานที่
เดลต้าเบท 10 Deltamethrin 1 % w/v พ่นหมอกควันและพ่นละอองฟอยบริเวณบ้านเรือน, อาคาร, สถานที่
เดลต้าไซด์ เดลต้าเมทริน 0.05 % w/v
เอสไบโออัลเลทริน 0.75% w/v
พิบเพอโรนิลบิวท็อกไซด์ 10 %w/v
พ่นหมอกควันและพ่นละอองฟอยบริเวณบ้านเรือน, อาคาร, สถานที่
โมติเวท Temephos 1% w/w ใส่ในภาชนะที่ใช้ใส่น้ำ เช่น ขาตู้ แจกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำจัดหนู

โบรมาดิโอการ์ด Bromadiolone 0.005 % w/w บ้านเรือน, โรงงานอุตสาหกรรม , อาคาร
โบรมาการ์ด Bromadiolone 0.005 % w/w บ้านเรือน, โรงงานอุตสาหกรรม , อาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>