Plusfog

Puls Fog K-10 SP

Product Description

เครื่องพ่นหมอกควัน สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง รวมถึงใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด

ชนิด : สะพายไหล่

ความจุถังน้ำยาเคมี

คุณลักษณะเฉพาะ
ระบบเครื่องยนต์  : PULSE JET
น้ำหนักเครื่อ (ไม่บรรจุน้ำยา)  : 7 กิโลกรัม
ความจุถังน้ำยาฆ่าแมลง  : 5 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง  : 2 ลิตร
ปริมาตรของห้องเผาไหม้  : 0.3 ลิตร (300 ซีซี)
กำลังอัดสูงสุด  : 17.5 กิโลวัตต์
24.1 แรงม้า
15,300 kcal/h
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  : 1.5-1.9 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการไหลของน้ำยา (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดที่ใช้)  : 8.30 ลิตร/ชั่วโมง
การติดเครื่อง  : ใช้ระบบลูกยาง (Direct Fuel Injection) กดลูกยางคอยล์ไฟฟ้าโดถ่านไฟฉาย 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน
ขนาดของตัวเครื่อง  : 106x29x33 เซนติเมตร

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Puls Fog K-10 SP”