ไอจีบ้า

IG บ้า TF-35

Product Description

เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง รวมถึงใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด

ชนิด : สะพายไหล่

คุณลักษณะเฉพาะ
แรงอัด  : 18.7 กิโลวัตต์ หรือ 25.4 แรงม้า
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  : 2.0 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง  : 1.2 ลิตร
แรงอัดในถังน้ำมันเชื้อเพลิง  : 0.06 บาร์
กำลังไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  : 4×1.5 โวลต์
ระบบจุดระเบิด  : คอล์ยแม็กนีโต
ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี  : 8 – 42 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุสารเคมี  : 5.71 ลิตร
แรงอัดในถังบรรจุสารเคมี  : 0.25 บาร์
น้ำหนังเครื่อง(ไม่บรรจุสารเคมี)  : 7.9 กิโลกรัม
ขนาดตัวเครื่อง  : 27x34x137.5/133 ชม.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IG บ้า TF-35”