Placeholder

DH-50

Product Description

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง รวมถึงใช้ฉีด พ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด

ชนิด : เสียบไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะ
 น้ำหนักเครื่องเปล่า  : 5.0 กิโลกรัม
 ความจุถังน้ำยาเคมี  : 5 – 6 ลิตร
 ขนาดหัวฉีด  : 3.5 มิลลิเมตร
ช่องหัวฉีด  : 1.8 มิลลิเมตร
 อัตราการไหล  : 0.2 – 1 ลิตร/นาที
 ขนาดละอองฝอย  : 5-10 ไมครอน(สามารถปรับละอองได้)
 ระยะการพ่นน้ำยาเคมี  : ตามแนวนอน 5-10 เมตร
ระบบหัวฉีด  : ระบบปรับละอองโดยการหมุนปรับที่หัวพ่น ทำให้ง่ายต่อการปรับละออง
 กำลังเครื่อง  : 1,250 วัตต์
 ความเร็วมอเตอร์  : 31,500 รอบ/นาที
ความยาวของสายไฟฟ้า  : 10,30,50 เมตร
 ขนาดเครื่อง(กว้างxยาวxสูง)  : 170x620x310 มิลลิเมตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DH-50”