ไซเปอร์กาณืด25

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี

Product Description

ผลิตภัณฑ์/ เลขทะเบียน สารออกฤทธิ์ แมลง/พาหะนำโรคที่ควบคุม อัตราการใช้
ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
(วอส. 444/2553)
ขนาด 1 ลิตร
Cypermethrin 25% W/V EC ยุง, แมลงสาบ, มด, แมลงวัน กำจัดแมลงบิน อัตราส่วน
1 : 200 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.
กำจัดแมลงคลาน อัตราส่วน
1 : 200 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี”