ไซเปอร์การ์ด10ไบโอ

ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ

Product Description

ผลิตภัณฑ์/ เลขทะเบียน สารออกฤทธิ์ แมลง/พาหะนำโรคที่ควบคุม อัตราการใช้
ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ
(วอส. 1198/2555)
ขนาด 1 ลิตร
Cypermethrin 10% EC (สูตรไบโอ) ยุง, แมลงสาบ, มด, แมลงวัน กำจัดแมลงบิน อัตราส่วน
1 : 100 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.
กำจัดแมลงคลาน อัตราส่วน
1.25 : 100 นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ”