โรแลน

โรแลน

โรแลน
เลขที่ อย. วอส.30/2555
สารออกฤทธิ์ Chlorpyriphos 40 % w/v
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

Roland น้ำยากำจัดปลวก กินตายสัมผัสตาย
 คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า :  โรแลน (Roland)
 กลุ่มสารเคมี  :organophosphate
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos 40 % w/v)
 ชื่อเคมี  :O,O Diethyl-O-(3,5,6 trichloro-2-pyridyl)phoshorothioate.
 ค่าความปลอดภัย  : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
 ชนิดหรือรูปแบบ  : ของเหลวใส ออกน้ำตาล
 กลิ่น  : มีกลิ่น
 ลักษณะการนำไปใช้  : ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
 อัตราส่วนผสม  : 1:80
 อัตราการฉีดพ่น  : 1 ลิตร / 5 ตารางเมตร
 บรรจุ  : 1 ลิตร
 บรรจุ  : ถัง 25 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “โรแลน”