โบมาดิโอการ์ด

โบร์มาดิโอการ์ด

โบร์มาดิโอการ์ด
เหยื่อกำจัดแมลงสาบ
เลขที่ อย. วอส.595/2553
สารออกฤทธิ์ Bomadiolone 0.005 % w/w
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ขนาดบรรจุ ถัง 10 กิโลกรัม

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า  : โบร์มาดิโอการ์ด
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  :Bomadiolone 0.005 % w/w
 ชนิดหรือรูปแบบ  : เหยื่อเม็ด สำเร็จรูป
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย
 สี  :สีแดง
 วิธีใช้  : เท โบร์มาการ์ด 50 กรัม ลงภาชนะรองรับและวางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มี
หนูชุก  ชุมควรวางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุมควรวางห่างกันจุดละ 1-2
เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจันกระทั่ง ไม่พบร่องรอยหนู
 บรรจุ  : 1 กิโลกรัม

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “โบร์มาดิโอการ์ด”