แอดแวนต้า

แอดแวนต้า

แอดแวนต้า
เลขที่ อย. วอส.234/2555
สารออกฤทธิ์ Fenobucarb 20% w/v
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า  :  แอดแวนต้า (Advanta)
 กลุ่มสารเคมี  : คาบาเมท (Cabamete)
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : ฟิโนบูคาร์บ 20 %  E/V (Fenobucarb  20 %  w/v)
 ชื่อเคมี  :2-sec-butylphenyl methylcarbamate
 ค่าความปลอดภัย  : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
 ชนิดหรือรูปแบบ  : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 ลักษณะการนำไปใช้  : ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
 อัตราส่วนผสม  : 1:100
 อัตราการฉีดพ่น  : 1 ลิตร / 5 ตารางเมตร
 บรรจุ  : 1 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แอดแวนต้า”