Placeholder

แอดวีออน เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

Product Description

แอดวีออน เข้าควบคุมแมลงสาบโดย 5 ช่องทางด้วยกันคือ
1. แมลงสาบได้รับพิษเป็นครั้งแรก โดยการกินเหยื่อเข้าไป
2. แมลงสาบตัวอื่นๆ ได้รับสารพิษจากการสัมพัสกับแมลงสาบที่กินเหยื่อเข้าไป
3. แมลงสาบกินมูลของแมลงสาบที่ได้รับเหยื่อพิษ
4. แมลงสาบกินเศษซากของแมลงที่ตายจากการได้รับเหยื่อพิษ
5. แมลงสาบกินสำรอกและอาเจียนของแมลงสาบที่ได้รับเหยื่อพิษ

คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า  : แอดวีออน
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : Indoxcacarb 0.6 % w/w
 ชนิดหรือรูปแบบ  : เหยื่อ สำเร็จรูป
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย
 วิธีใช้  : ใช้แอดวีออนหยอด 3 – 5 หยด ในบริเวณรอยแยกเล็กๆ หรือที่แมงสาบผ่านเดินผ่าน
หรือเป็นที่หลบซ่อน อาศัยของแมลงสาบ
 บรรจุ  : 30 กรัม

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แอดวีออน เหยื่อกำจัดแมลงสาบ”