Placeholder

เทอร์มินัส

Product Description

กล่องติดตั้งภายใน เป็นกล่องที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก ภายในบรรจุเหยื่อล่อปลวก ใช้สำหรับติดตั้งภายในบ้าน จุดอับชื้นและทางเดินของปลวก การติดตั้ง เทอร์มินัส เพื่อล่อให้ปลวกมาลุมกิน หากปลวกมาลุมกินมากเท่าใดยิ่งได้ผลเร็ว กรรมวิธีการตรวจเช็คเช่นเดียวกับ เทอร์มิเนต

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เทอร์มินัส”