เดลการ์ด150

เดลการ์ด150

เดลการ์ด150
เลขที่ อย. วอส.585/2553
สารออกฤทธิ์ Deltamethrin 1.5 % w/w EC.
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า  : เดลการ์ด150
 กลุ่มสารเคมี  : ไพริทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroides)
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : Deltamethrin 1.5% w/w EC.
 ชื่อเคมี  :(S)-apha-cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-,3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopane
carboxylate
 ค่าความปลอดภัย  : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
 ชนิดหรือรูปแบบ  : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 ลักษณะการนำไปใช้  : ฉีดพ่นละอองฝอย หรือพ่นมอกควัน กำจัดยุงและแมลง
 อัตราส่วนผสม  : พ่นหมอกควันกำจัดยุง/แมลง : ไดนาโฟล 1ลิตร/น้ำมันดีเซล 149 ลิตร
: พ่นละอองฝอยกำจัดยุง/แมลง: ไดนาโฟล 1ลิตร/น้ำ 39 ลิตร
 อัตราการฉีดพ่น  : พ่นหมอกควัน  : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น 1 ลิตร/พื้นที่ 1000 ตารางเมตร
: พ่นละอองฝอย : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น   1 ลิตร/พื้นที่ 100 ตารางเมตร
 บรรจุ  : 1 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เดลการ์ด150”