เดลการ์ด100

เดลการ์ด100

เดลการ์ด100
เลขที่ อย. วอส.328/2554
สารออกฤทธิ์ Deltamethrin 1 % w/w EC.
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า : เดลการ์ด100
 กลุ่มสารเคมี : ไพริทรอยด์สังเคราะห์ (Pyrethroides)
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน : Deltamethrin 1% w/w EC.
 ชื่อเคมี : (s)-x-cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2.2-dibromovinyl)-2.2-dimethylcyloppanecaboxylate)
 ค่าความปลอดภัย : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
 ชนิดหรือรูปแบบ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 ลักษณะการนำไปใช้ : ฉีดพ่นละอองฝอย หรือพ่นมอกควัน กำจัดยุงและแมลง
 อัตราส่วนผสม : พ่นหมอกควันกำจัดยุง/แมลง : เดลการ์ด100 1ลิตร/น้ำมันดีเซล 100 ลิตร
: พ่นละอองฝอยกำจัดยุง/แมลง: เดลการ์ด100 1ลิตร/น้ำ 20 ลิตร
 อัตราการฉีดพ่น : พ่นหมอกควัน  : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น 1 ลิตร/พื้นที่ 1000 ตารางเมตร
: พ่นละอองฝอย : นำน้ำยาที่ผสมเสร็จไปฉีดพ่น   1 ลิตร/พื้นที่ 100 ตารางเมตร
 บรรจุ : 1 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เดลการ์ด100”