อิลิมิเนต

อีลิมิเนท

Product Description

อีลิมิเนท

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์เลขทะเบียน สารออกฤทธิ์ แมลง/พาหะนำโรคที่ควบคุม อัตราการใช้ อุปกรณ์เครื่องพ่นที่เหมาะสม
อีลิมิเนท(วอส. 373/2555)ขนาด 1 ลิตร  Fipronil 5% W/V SC ปลวก และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน ผสมอีลิมิเนทกับน้ำอัตราส่วน 1 : 200 คนให้เข้ากัน  แล้วนำส่วนผสมนี้เทราดหรือพ่นลงดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร เครื่องพ่นแบบสเปรย์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อีลิมิเนท”