อิลิมิเนต

อีลิมิเนท

อลิมิเนท
เลขที่ อย.วอส.373/2555
สารออกฤทธิ์ Fipronil 5% W/V SC
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

 คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า : อิลิมิเนท (Iliminage)
กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน : ฟิโปรนิล 5 % w/v SC  (Fipronil 5% W/V SC)
ชื่อเคมี :
ค่าความปลอดภัย : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ลักษณะการนำไปใช้ : ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
อัตราส่วนผสม : 1:200
อัตราการฉีดพ่น : น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
บรรจุ : 1 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อีลิมิเนท”