อาเจนด้า

อาเจนด้า

Product Description

AJENDA 25 EC น้ำยากำจัดปลวก สูตรตายต่อเนื่องถึงรัง
 คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า อาเจนด้า(Ajenda 25 EC.)                                                                         
กลุ่มสารเคมี เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil  2.5%)
ชื่อเคมี :(+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α, α, α-trifluoro-p-tolyl)
-4-trifluoromethylsulfinyl-  pyrazole-3-carbonitrile
ค่าความปลอดภัย : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ลักษณะการนำไปใช้ ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
อัตราส่วนผสม :1:100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อาเจนด้า”