อาร์โปรเทค

อาร์โปรเทค กำจัดปลวก

อาร์โปรเทค
เลขที่ อย.วอส.466/2555
สารออกฤทธิ์ Fipronil 2.5 % W/V EC
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

 คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า : อาร์โปรเทค (Aprotech)
กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน : ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil 2.5%)
ชื่อเคมี : 5-amlono-[2,6-dichloro-4-    (trifiuoromathyl)]-4-    [(1R,S)
(trtfluoro=methyl)sutfinyl]-1H-pyrazole-3-  carboniitrile
ค่าความปลอดภัย : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ลักษณะการนำไปใช้ : ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
อัตราส่วนผสม : 1:100
อัตราการฉีดพ่น : น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
บรรจุ : 1 ลิตร

 

          “อาร์โปรเทคกำจัดปลวก” เป็นสารฟิโปรนิล 2.5 %  ที่จะสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณ ปลวกสามารถเดินผ่านได้โดยสะดวกเพราะอาร์โปรเทคมีกลิ่นน้อยในขณะที่ปลวกเดิน ผ่านสารเคมีอาร์โปรเทคจะติดตัวปลวกตัวหนึ่งและส่งผ่านไปยังตัวปลวกอีกตัว หนึ่งโดยกระบวนการถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่น ๆ ภายในรังโดยวิธีการกินอาหารหรือสัมผัสซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่พิษ แบบต่อเนื่องอาร์โปรเทคมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกตายถึงรังได้
รูปการทำงานของสาร Fipronliวิธีการสังเกตุว่าปลวกได้ถูกกำจัดหรือถูกทำลายไปแล้ว สามารถสังเกตุได้ดังนี้

1.จำนวนของปลวกงานลักษณะตัวขาวๆเหลือง จะขึ้นมาให้เห็นน้อยลงจากเดิม

2.ปลวกจะแห้งตาย ใกล้บริเวณที่ปลวกหากิน

ทั้ง นี้ การป้องกันปลวก จะต้องคอยดูแลบริเว็นรอบๆบ้านหรือภายในบ้านทั้งนี้เพราะปลวกสามารถมาจาก แหล่งอื่นเพื่อป้องกันการกลับมาของปลวก และรักษาความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำและที่ชื้นมากจนเกินไปเพราะจะ ก่อให้เกิดแหล่งอาศัยของปลวกและการแพร่พันธุ์ของแมลงเม่า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อาร์โปรเทค กำจัดปลวก”