วาซารี่

วาซารี 10 เอฟแอล

Product Description

คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า
: Wazary 10FL
กลุ่มสารเคมี
: ไพรีทรอยด์สังเคราะห์
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
: Fenvalerate
ค่าความปลอดภัย
: LD 50 มากกว่า 2300 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ
: ของเหลว สีขาว
กลิ่น
: เคมีสูตรน้ำที่มีกลิ่นน้อย
ลักษณะการนำไปใช้
: ฉีดอัดลงในดิน / อัดโฟม /ฉีดเคลือบสเปรย์
อัตราส่วนผสม
: 1:120
อัตราการฉีดพ่น
: น้ำยาผสมเสร็จ ใช้กับบ้านได้ 20 หลัง
บรรจุ
: 5 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วาซารี 10 เอฟแอล”