ฟิโนเทค

ฟีโนเทค

ฟีโนเทค
เลขที่ อย. วอส.191/2550
สารออกฤทธิ์ Fenobucarb 20% w/v
บรรจุ 1 ลิตร

Tel : 095-941-6133,099-4526919
besttech.pct@gmail.com

Product Description

Fenotech น้ำยากำจัดปลวก กินตายและสัมผัสตาย
 คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า  : ฟิโนเทค (Fenotech)                                                                                                                         
 กลุ่มสารเคมี  คาบาเมท (Cabamete)
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : ฟิโนบูคาร์บ 20 % w/v (Fenobucarb 20 %)
 ชื่อเคมี  : 2-sec-Butylphenyl Methylcarbamatete
 ค่าความปลอดภัย  : LD 50 มากกว่า 3,285 mg./kg
 ชนิดหรือรูปแบบ  : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 ลักษณะการนำไปใช้  : ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
 อัตราส่วนผสม  : 1:40 ลิตร
 อัตราการนำไปใช้  : 5 ลิตร 1 ตารางเมตร
 ขนาดบรรจุ  : 1 ลิตร
 ขนาดบรรจุ  : 25 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟีโนเทค”