ซันตาน่าเล็ก

ซันตาน่า กำจัดดปลวก

Product Description

Suntana น้ำยากำจัดปลวก สูตรตายต่อเนื่องถึงรัง
 คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า  : ซันตาน่า (Suntana)                                                                                                                             
 กลุ่มสารเคมี  : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : ฟิโปรนิล 5 % w/v (Fipronil  5 %)
 ชื่อเคมี  : 5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α-trifluoro-
p-toly)-4-((trifluoromethyl)sulfiny)pyrazole-
3-carbonitrile
 ค่าความปลอดภัย  : LD 50 มากกว่า 1840 mg./kg
 ชนิดหรือรูปแบบ  : ของเหลวขาวขุ่น
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 ลักษณะการนำไปใช้  : ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
 อัตราส่วนผสม  : 1:200
 อัตราการใช้
: 1 ลิตร /ตารางเมตร

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซันตาน่า กำจัดดปลวก”