ผลิตภัณฑ์

 สารสกัดจากพืช กำจัดปลวกและแมลง
biniltermite binil MosQ
ไบนิล เทอร์ไมท์  ไบนิล มอส คิว
D-Limonene 95%  D-Limonene 95%
 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก
อาร์โปรเทค อิลิมิเนต นอร์ตัน แอดแวนต้า
อาร์โปรเทค อีลิมิเนท นอร์ตัน แอดแวนต้า
Fipronil 2.5 % EC Fipronil 5%   SC Imidacloprid 10% SL Fenobucarb  20 %
อ.ย.466/2555 อ.ย.373/2555 อ.ย.644/2553 อ.ย.234/2555
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ฟิโนเทค โรแลน
 ฟิโนเทค โรแลน
Fenobucarb 20 % Clopyrifos 40 %
อ.ย.191/2550 อ.ย.30/2555
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
เดลการ์ด50 เดลการ์ด100 เดลการ์ด150 เพอร์เมการ์ด
เดลการ์ด50 เดลการ์ด100 เดลการ์ด150 เพอร์เมการ์ด
deltramethrin 0.5 %  deltramethrin 1 % deltramethrin 1.5 % Permethrin
อ.ย. 327/2554 อ.ย. 328/2554 อ.ย.585/2553 อ.ย.166/2554
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
ไซเปอร์การ์ด10 ไซเปอร์การ์ด10ไบโอ ไซเปอร์กาณืด25 ไซเปอร์การ์25
ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไซเพอร์การ์ด 10อีซี ไบโอ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ
Cypermethrin 10 % Cypermethrin 10 % BIO Cypermethrin 25 % Cypermethrin 25 % BIO
 อ.ย. 443/2553 อ.ย. 1198/2555 อ.ย. 444/2553 อ.ย. 222/2553
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู และแมลงสาบ 
โบมาดิโอการ์ด โบมาการ์ด คลีนเบทโกล พรีมิเนเตอร์
โบมาดิโอการ์ด โบมาการ์ด คลีนเบทโกลด์ พรีมิเนเตอร์
 Bomadiolone 0.05% Bomadiolone 0.05% chlopyrifos 1% Imidacloprid
อ.ย. 595/2553  อ.ย.124/2556 อ.ย.455/2552 อ.ย. 616/2555
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>