เกี่ยวกับเรา


       บริษัท เบสท์เทค เพสท์ คอนโทรล (Besttech pest control Ltd.,company) เป็นธุรกิจ
ประกอบ กิจการด้าน บริการ ป้องกัน กำจัด แมลง ปลวก และสัตว์พาหนะทุกชนิด โดยมีนโยบาย
มุ่งเน้น ประโยชน์ และ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ขณะเดียวกันเรายังคำนึงถึง ความ
ปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคควบคู่กันไป เรามีความปรารถนาอย่างมุ่งมั่น ในการแก้
ปัญหารับใช้ทุกท่าน ด้วยความรู้ความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง และ สามารถขจัดปัญหาให้
ลูกค้าได้อย่างถูกวิธีการ และเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
บริษัท เบสท์เทค เพสท์ คอนโทรล พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน  ยินดีให้คำปรึกษาปัญหา
ด้าน แมลง ปลวก และสัตว์พาหะต่าง ๆ จำหน่ายสารเคมี และ อุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกัน
และกำจัดแมลง และ บริการรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ

สำนักงาน บริษัท เบสท์เทค เพสท์ คอนโทรล ตั้งอยู่ที่  41/7  ถนน ท่าคราวน้อย
ต.สบตุ๋ย  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง
เรามีเจ้าหน้าที่บริการ ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ที่ผ่านงานมาอย่างดี

  •  สารเคมีที่นำมาใช้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ใช้ในบานเรือน อาคาร โรงงาน
  • สารเคมีทุกชนิดมีเอกสาร MSDS  แสดงเพื่อสนับสนุน   GMB,HACCP, ISO
  •  เจ้าหน้าที่บริการทุกคนผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพกำจัดแมลง
  •  มีการกำหนด วัน เวลา เข้า บริการแก่ลูกค้า
  • มีบริการเร่ง ด่วน เมื่อลูกค้าเกิดปัญหา โดยไม่คิดค่าบริการ
  • มีการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>